Få kvinnliga företagare i länet

Det är relativt få kvinnliga företagare i Sörmland. Bara fem procent av kvinnorna i åldern 25 till 64 år driver företag jämfört närmare 15 procent av männen. Det skriver Svenskt näringsliv i en rapport. Bara i tre län i landet är andelen kvinnor som driver företag lägre än i Sörmland. I Sörmland har Gnesta högst andel kvinnliga företagere medan Oxelösund ligger sämst till.