Patient fick för hög stråldos

En patient på Nyköpings lasarett fick strålöverdos under en operation. Under pågående operation uppstod ett fel på utrustningen, vilket medförde att patienten under en kort stund fick för hög dos strålning. Landstinget anmäler nu händelsen till Statens strålskyddsinstitut, och man meddelar att man har ändrat rutinerna för att felet inte ska uppstå igen.