Föräldrar får ersättning vid skolskjuts

Föräldrar i Vingåker kan få ersättning för att själva agera skolskjuts åt sina barn.  Förvaltningschefen föreslår att kommunen ska betala ut en skattefri milersättning till föräldrar som själva vill köra sina barn till skolan. Förslaget ska nu behandlas av Barn- och utbildningsnämnden i Vingåker.