Strängnäs litar inte på Jordbruksverket

Fågelinfluensan konstaterades på onsdagen i Sörmland, med tre viggar i Oxelösund som visade sig ha den aggressiva formen av influensa. Men i Strängnäs litar man inte på att Jordbruksverket, som hittills har skött arbetet i de drabbade områdena, kommer att klara av att hantera alla de kommuner som kan komma att drabbas.

Arne Rutgersson, säkerhetschef i Strängnäs kommun menar att han inte tror att Jordbruksverket har resurser att hjälpa alla kommuner som kan komma att drabbas av fågelinfluensa på samma sätt som Oskarshamn, Oxelösund och Karlskrona.

Det Strängnäs nu gör är att själva bygga upp en organisation som kan hantera de döda fåglarna men också genomdriva de åtgärder som jordbruksverket beslutar om. Syftet är att försöka minimera effekterna av smittan för kommuninvånarna.

I och med Strängnäs kommuns läge direkt vid vatten kommer, enligt Arne Rutgersson, alla storlekar av skyddszoner eller åtgärder bli mycket kännbara för kommunen. Genom att själva ta en mer aktivt roll hoppas Strängnäs kunna begränsa exempelvis den tid som avspärrningar hålls uppe.

En rundringning till flertalet kommuner i Sörmland visar att ingen av de kommuner vi talat med planerar några liknande åtgärder.Arne Rutgersson har svårt att förstå varför Jordbruksverket inte redan har förberett kommunerna på att det kan bli så att de själva måste ta det största ansvaret om smittan kommer.

Under torsdagen kommer jordbruksminister Ann-Christin Nykvist till Oxelösund för att informera sig om läget.

Magnus Johansson
magnus.johansson@sr.se