Jordbruksverket välkomnar Strängnäs hjälp

Jordbruksverket stöder Strängnäs kommuns initiativ att själva bygga upp en organisation för att hantera fågelinfluensan.

Vi har tidigare berättat att Strängnäs kommun inte tror att jordbruksverket kommer att klara av att hjälpa alla kommuner om det är så att fågelinfluensan får stor spridning.

Bertil Karlsson är enhetschef på jordbruksverket och arbetar med beredskapen inför fågelinfluensan.

- Jag uppskattar att man regionalt planerar för att samla in döda fåglar till exempel. Och jag har uppmuntrat till att man bygger upp en organisation för att göra detta, säger Bertil Karlsson.

Ja, jordbruksverket är dom första som ser att resurserna kan bli knappa om spridningen av fågelinfluensan bli stor, menar Bertil Karlsson.

Därför är det bra om kommunerna själva förebereder så gott de kan genom att ordna med lokaler och personal som kan stödja jordbruksverkets arbete.

Strängnäs kommun kritiserade i morse jordbruksverket eftersom man tycker att verket borde ha gått ut med uppmaningar till kommunerna att göra som Strängnäs nu gör, dvs själva bygga upp en organisation. Men Bertil Karlsson menar att det i första han är Länsstyrelserna i de respektive länen som ska förebereda kommunerna.

Om Strängnäs eller någon annan kommun verkligen sedan kommer att behöva sätta sin organisation i verket är i dag omöjligt att säga, menar Bertil Karlsson.

Orsakerna är flera. Ingen vet i dag hur spridd smittan kommer att bli och dessutom är viruset så aggressivt att de dödar sin värd fort. Vilket gör att experter på jordbruksverket arbetar utifrån teorin att smittan INTE kommer att få en allt för stor spridning. Men säker det är man inte.