Eskilstuna kommun letar döda fåglar

Eskilstuna kommun har höjt sin beredskap med anledning av fågelinfluensan och letar aktivt efter döda fåglar i Ekeby Våtmark.

Roland Alsbro är biträdande driftschef på Ekeby reningsverk och säger att personal från reningsverket gör extra turer med bil runt om våtmarken.

Ekeby våtmark är en av få öppna vattenytor i de norra delarna av Sörmland och chansen att fåglar rastar där är därför stor, säger Roland Alsbro.