Stadsministern kan kallas till polisförhör

Statsminister Göran Persson blev igår formellt misstänkt för brott för sitt husbygge i Södermanland. Chefsåklagare Lars Lundin i Eskilstuna säger till Aftonbladet att stadsministern bör kallas till förhör innan polisens semester. Ärendet handläggs av närpolisen i Flen.

Förundersökningen inleddes sedan Arbetsmiljöverket gjort en polisanmälan. Dels hade husbygget inte anmälts till myndigheten, dels fanns ingen arbetsmiljöplan upprättad.

Brottet kan enligt Lundin ge 30 dagsböter. För Persson skulle det enligt Aftonbladet motsvara omkring 39 000 kronor. Strafföreläggande har samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Det innebär i praktiken ett inbetalningskort med bötesbeloppet och att ingen domstolsförhandling behöver hållas.