Underskott i Flen

Socialnämndens verksamhet i Flen har ett underskott i år på knappt fyra miljoner kronor. Underskottet beror framför allt på ökade kostnader för personlig assistans och missbruksvård. I slutet av sommaren ska kommunen besluta om vilka besparingar som måste göras för att få budgeten i balans.