Så vill partierna locka nya svenskar

Offentliga debatter, dörrknackning och samarbete med invandrarföreningar, det är partiernas recept för att få nya svenskar att rösta i höstens val.

Sedan förra valet har ungefär 2000 vuxna personer i Sörmland blivit svenska medborgare. I år har de för första gången rätt att rösta i riksdagsvalet. Men valdeltagandet bland nya svenska medborgare brukar vara lågt.

Erik Unnerdal är projektsamordnare för ökat valdeltagande hos Socialdemokraterna i Eskilstuna och ser framförallt två sätt att försöka nå fram till gruppen med nya svenskar.

- Det ena är att få igång samtal och diskussioner i bostadsområdena där som har. Och det andra är att vi aktivt söker upp, stort sett alla, som bor i de här områdena och då berättar hur man röstar och att vi tycker att de ska rösta, säger Erik Unnerdal.

Monika Gustafsson är vice kampanjledare hos Moderaterna.

- Vi har plockat fram alla invandrarföreningar som finns.  Sedan har vi skickat ett brev till dem där vi skriver att vi vill träffa dem och prata om det som de tycker är viktigt. Vi har fått svar från några stycket som vi kommer att träffa nu i augusti och september, säger Monika Gustafsson.