Öppna arbetslösheten minskarDet

Det var var tusen färre arbetslösa i Sörmland under juni månad i år jämfört med samma månad förra året. Men minskningen beror bara delvis på att fler fått arbete. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program har nämliget ökat med 500 personer under samma period.