Populärt med skogsbruksfastigheter

Under den senaste tiden har det talats mycket om att priserna på bostäder har ökat, men även priserna på Jord- och skogsbruksfastigheter har stigit kraftigt. I snitt kostar en fastighet 30 procent mer nu än vad den gjorde för två år sedan. Mats Mungsgård, fastighetsmäklare i Västerås med specialinriktning på gårdar säger, att det framför allt är skogsfastigheter som är populära.

Det är inte bara bönder och skogsbrukare som köper skog. Skog har blivit allt mer attraktivt för dom som har pengar att investera. Mats Mungsgård tror att skattefördelarna är en av orsakerna till det stora ökade intresset.

Har en privatperson pengar på banken betalar den 1,5 procents förmögenhetsskatt på den del av sina tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kronor. Köper man en jord- eller skogsbruksfastighet räknas endast eventuella byggnader och omringande tomt in i förmögenheten, värdet av skogs- och jordbruksmarker beskattas inte.

Men skogsfastigheter är alltså mer populära än jordbruksfastigheter. Efter stormen Gudrun har skog blivit en bristvara med högre priser som följd. Det är också lättare att sköta en skog än ett jordbruk, om inte själv så med inhyrd hjälp. Jordbruken är också till stor del beroende av Eu:s jordbrukspolitik.