Eldningsförbud i Sörmland

Från och med tisdag avråder Sörmlandskustens räddningstjänst allmänheten från att elda utomhus. Orsaken är att markerna nu är mycket torra.