Mindre socker i nyckehålsmärkta varor

Snart kan inte livsmedelsföretagen ha lika mycket socker i sina nyckelhålsmärkta varor.

Senast första december ska allt som är nyckelhålsmärkt leva upp till Livsmedelsverkets nya hårdare krav. Anna Agdestin, dietist vid Landstinget Sörmland, tycker att den nya märkningen är bättre än den gamla eftersom den nya är mer heltäckande och kommer att vara till större hjälp för konsumenterna.

De tidigare reglerna satte bara upp krav på att det skulle finnas mycket fibrer och lite fett i de nyckelhålsmärkta produkterna. Men eftersom maten trots det kunde vara onyttig så gäller nu skärpta regler.