Färre dör i den mystiska fågeldöden

Den mystiska fågeldöd som de senaste åren drabbat stora delar av ostkusten verkar ha klingat av. Efter årets inventering av döda gråtrutar som var den fågelart som drabbades hårdast säger Lars Gezelius, biolog på länsstyrelsen i Östergötland, att antalet döda fåglar inte längre är fler än normalt.

Fågeldöden, bland främst gråtrutar, var som störst 2002. Fåglarna drabbades av förlamning som först började i benen och spred sig till vingmusklerna vilket gjorde att fåglarna tillslutblev utmärglade och dog. Men antalet döda fåglar har minskat och efter att efter att 11 län har inventerat och lämnat in uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt om antalet döda gråtrutar så är situationen i stort sätt normal.

I Blekinge och Jämtland har man dock hittat lite fler döda fåglar än vanligtvis. Vad som orsakat dödligheten är fortfarande en gåta, det kan vara bakterier, någon form av virus eller någon form av näringsbrist. Resultaten från de undersökningar som gjorts på alla djur som förut hittats döda är inte klara ännu men skall publiceras i höst. Vad det är som gjort att sjukdomen nu verkar ha lagt sig kan inte Roland Mattsson, bakterielog på SVA svara på, men han säger att fågeldöden kan vara ett naturligt förlopp som vi kanske inte aldrig får reda på orsaken till.