Kristelefoner för hemkomna från kriget

Flera kommuner i Sörmland följer landstingets exempel och öppnar egna stödtelefoner för kommuninvånare som kommer hem från det krigsdrabbade Libanon. Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, Oxelösund har gått ut med telefonnummer på sina hemsidor på nätet