Döda fåglar dog inte av fågelinfluensan

Det fyrtiotal gräsänder och skrattmåsar som hittades vid en sjö utanför Katrineholm i förra veckan dog inte av fågelinfluensan. Det står klart efter att de prover som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt analyserats. Vad fåglarna dog av är däremot inte fastställt ännu.

Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, menar att det kan röra sig om botulinumtoxin. Toxinet kan produceras av bakterier i syrefattiga miljöer när det blir varmt och fåglarna kan ha fått i sig det via vattnet. Den aktuella typen av toxinet är inte farlig för människor.