Brister på särskilda boenden i Gnesta

Förra året konstaterade socialstyrelsen att det fanns allvarliga brister i hur man hanterat läkemedel vid ett av Gnesta kommuns ålderdomshem. Men trots bristerna så finns fortfarande problem kvar på boendet.

Det var vid en granskning av läkemedelshanteringen vid ett äldreboendet som det visade sig att det fanns flera allvarliga brister som skulle kunde få allvarliga konsekvenser för de äldre.

Mellan den 2 april och den 17 oktober 2005 inträffade hela tio avvikelser i läkemedelshanteringen och lika många vårdtagare drabbades. Det rörde sig om till exempel förväxlingar och överdoseringar. En sjuksköterska ska bland annat ha gett ett receptbelagt läkemedel utan att det var ordinerat till en av de boende.

För att ta tag i problemen och undvika att något allvarligt skulle hända så upprättades en akut handlingsplan för hanteringen av läkemedel på boendet. Men vid den uppföljning som gjordes i år så visar det sig, att trots att flera av problemen försvunnit, så har man fortfarande problem som man enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska snarast behöver komma till rätta med. Socialstyrelsens kommer att göra en uppföljning av verksamheten under våren 2007.