Trobo kände till brandriskerna i radhusen

I fredags brann åtta radhus ner i Trosa. Men redan för tre år sedan kom Boverket ut med både en varning och rekommendation om att åtgärda den här typ av hus till alla kommuner i Sverige. Den uppmaningen fick även Trobo, som ansvarade för de nedbrunna Trosahusen. Lennart Ekerbring, VD för Trobo, säger att det inte varit någon lag man varit tvungen att följa utan faktiskt just en rekommendation som varit frivillig för Trobo att följa. Något som man alltså inte gjorde.

Totalt 14 hus blev skadade och runt 40 personer är det som blev bostadlösa. De husen ska nu rivas och nya bostäder har hittats till alla drabbade. Nu kommer Trobo att se över resten av husen i bolaget och göra åtgärder för att minska risken att det ska hända igen.

Reporter Anna Stensson
anna.stensson@sr.se