Fem års kö till Folktandvården

Den som vill besöka tandläkaren i Katrineholms kommun kan få vänta ett bra tag på en undersökning. Folktandvården där har nämligen en kötid på fem år. Tidigare har även problemet med långa köer funnits på andra håll i länet, bland annat Nyköping där man idag har en väntetid 18 månader, men med fem år är Katrineholms kommun sämst i hela Sörmland.

En av de stora bidragande orsakerna till den långa väntetiden är att det är svårt att få tandläkare till folktandvården i kommunen, och det samma gäller grannkommunen Vingåker. Sverre Berglund, tandvårdschef för landstinget Sörmland, säger att han inte kan se någon specifik orsak till problemen i Katrineholm. I Eskilstuna är läget helt annat och där det bara någon månads väntetid.