Hjälp till hemkomna från Libanon

Landstinget Sörmland och flera kommuner i länet har öppnat jourtelefoner som de svenskar som nu evakueras från Libanon kan ringa för psykologiskt stöd och hjälp för att bearbeta det de varit med om.

Katarina Granroth som är psykolog och ansvarig för landstingets jourtelefon säger att man varit i kontakt med flera personer i länet som både är nyligen hemkomna från Libanon och personer som har anhöriga som är där. Från hjälptelefonen så kan sedan de personer som hör av sig slussas vidare till olika hjälpenheter inom kommun och landsting.

Reporter Pegah Seif
pegah.seif@sr.se