Många skolkare får indraget bidrag

Närmare 10 000 gymnasieelever fick under det gångna läsåret sitt studiebidrag indraget minst en månad på grund av skolk. Det är en ökning i hela landet med 46 procent jämfört med förra året

Enligt en enkätundersökning som CSN, Centrala studiestödsnämnden, gjorde för ett par år sedan bland elever, visade det sig att fler elever överträtt gränsen max 20 procents frånvaro och borde fått indraget studiebidrag. CSN uppmanade då skolorna att de skulle vara nogrannare med rapportering av frånvaro. Och det har nu gett resultat och man ser nu en ökning i hela landet.

I Sörmlands län är det 258 elever som fått sina studiebidrag indragna i minst en månad under läsåret 05/06. Det är en ökning med 50 elever från föregående läsår. Ökningen är störst i storstäderna.