Olycksdrabbad väg byggs om

Den olycksdrabbade sträckan på väg 52 mellan Nyköping och Vrena ska byggas om av vägverket. Ny asfalt ska läggas och vägen målas om till en trefältsväg, en så kallad två plus ett väg.

Sträckan Nyköping-Stigtomta påbörjas tidigast 2007 och sträckan Stigtomta - Vrena påbörjas tidigast 2010, enligt Anders Kindmark, avdelningschef på Vägverket.

Thomas Carlsson, på trafiksäkerhetsorganisationen NTF, är kritisk till att det inte sätts upp vajerräcken, vilket är säkrare. Han säger att han inte känner till några studier som säger att det blir säkrare att bara måla om vägen.

Anders Kindmark på vägverket menar att det definitivt blir säkrare med tre körfält och att vägverket i dagsläget inte har råd att sätta upp vajerräcken.

Under de senaste tio åren har fyra dött och 18 skadadts svårt på sträckan.