Regeringen vill stoppa vildsvinen

Vildsvinens ökning ska hejdas. Naturvårdsverket ska på uppdrag av regeringen se över förvaltningen av vildsvin och se vad man kan göra för att stoppa den kraftiga ökningen av vildsvinen i landet.

Vildssvinsstammen utvidgar varje år sina utbredningsområden med en hastighet av några kilometer per år, och det har orsakat skador på jordbruk och annat markutnyttjande. Trafikolyckorna med vildsvin har också ökat dramatiskt.

Bakgrunden är att vildsvinen ökat dramatiskt i Sverige sedan riksdagen 1987 beslutade att det ska finnas en vildsvinsstam i landet.

Då handlade det om små stammar i Tullgarnsområdet i Sörmland och i Skåne, totalt några hundratal djur. I dag anser vissa bedömare att stammen består av 50 000 djur, andra menar att den är uppe i 80 000.