Bakterier dödade fåglar i Katrineholm

Det fyrtiotal gräsänder och skrattmåsar som hittades vid en sjö utanför Katrineholm i förra veckan dog av så kallade botulismbakterier. Det står klart efter att de prover som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt analyserats. 

Det finns olika typer av botulismbakterier, och en av dem kan förekomma i sumpiga vattenmiljöer. Bakterierna tas upp av olika vattendjur och när de dör och temperaturen är över 25 grader kan bakterien växa till. Vilken typ av botulismbakterie fåglarna drabbats av väntas besked om nästa vecka.

Botulismbakterier smittar inte om en människa råkar ta i en död fågel, men handskar och ordentlig handtvätt rekommenderas ändå om man har med sjuka fåglar att göra.