Djur tillåts beta på mark i träda

Jordbruksverket tillåter nu även lantbrukare i Sörmland att släppa ut sina djur att beta på mark som annars ligger i träda och inte får användas. Sådant tillstånd har nu utfärdats i femton län i landet där sommarens långvariga torka slagit som hårdast och gett brist på djurfoder.

Det är fortfarande förbjudet att samla ihop och föra bort grödor från marker i träda eller sälja grödor från sådana marker. Jordbruksverkets tillstånd gäller bara att släppa ut djuren för att beta på markerna.