Sörmländsk landstingspolitker åtalas

En landstingspolitiker i Sörmland och en enhetschef vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har åtalats för försvårande av miljökontroll. De båda var ansvariga för den yttre miljön vid Mälarsjukhuset och åtalas därför att sjukhuset inte omedelbart anmälde att det skett ett utsläpp av sköljvatten innehållande silver ut i kommunens spillvattennät.  

Det var när en framkallningsmaskin på radiologiska avdelningen på Mälarsjukhuset reparerades som ledningarna kopplades fel så att sköljvattnet från maskinen leddes förbi reningsanläggningen.

Det ledde till att fyra tusen liter orenat sköljvatten, som innehöll silver, leddes rakt ut i kommunens spillvattennät. 

Enligt åklagaren rapporterades inte felet omgående, och därför menar han att de ansvariga har försvårat tillsynsmyndighetens miljökontroll.

Landstingspolitkern och enhetschefen åtalas som ytterst ansvariga för den yttre miljön på Mälarsjukhuset. Åklagaren menar att de är ansvariga för att det inte fanns tillräckliga instruktioner om att anmälan skulle göras direkt och att de inte haft tillräckligt till syn över verksamheten.