"Ingen påföljd vid brott mot besöksförbud"

Mer än vart tredje besöksförbud överträds, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Och i Sörmland har anmälningar om överträdelser ökat. Katarina Andersson som är ordförande på Kvinnojouren i Eskilstuna menar att rättsväsendet ingriper för sent mot män som struntar i besöksförbuden.

- Ofta känner kvinna sig inte trodd, utifrån att det inte händer något vad gäller överträdelser av besöksförbudet, säger Katarina Andersson.

Ansökningar om besöksförbud ökade i länet under 2004 jämfört med 2005. Det gäller också överträdelserna. 2004 anmäldes 133 överträdelser medan 150 polisanmälningar kom in 2005.

Det är oftast kvinnor som blivit misshandlade eller hotade som ansöker om förbudet. Och det är oftast män som förbuden gäller. Det räcker med ett enda sms för att besöksförbudet ska vara överträtt. Katarina Andersson, kvinnojouren i Eskilstuna, träffar ofta kvinnor som fortfarande är förföljda, trots att de har fått ett besöksförbud. Hon tycker att åklagarna borde skynda på utredningarna så att kvinnorna kan få ro.

- Påföljden borde vara något som händer direkt: en direkt konsekvens, säger Katarina Andersson.

Det kan ta år innan en övertärdelse av ett besöksförbud blir rättsak. Det krävs att den skyddade personen har blivit trakasserad vid flera tillfällen för att det ska räcka till åtal enligt Carin Stålhane är kammaråklagare på Eskilstuna Tingsrätt.

- Man tar ju inte hänsyn till hur just den här målsägande upplever situationen utan vi måste göra en bedömning sedd utifrån, säger Carin Stålhane.

- När vi bedömer att måttet är rågat, att det är tillräckligt mycket för att personen ska bli frihetsberövad. Då blir han det, fortsätter hon.

Annica Öhman
annica.öhman@sr.se