Fartkamerorna sänker medelhastigheten

En första utvärdering av de nya fartkamerorna visar att de kameror som redan finns fångar upp till 200 fartsyndare per dygn.

Medelhastigheten har sjunkit med 8 kilometer per timme. Sträckan innehåller både 50-, 70- och 90-begränsning, så det här motsvarar ungefär en tioprocentig sänkning av medelhastigheten.

Och den sänkta hastigheten beräknas minska antalet dödsoffer med uppemot hälften, enligt Dagens Nyheter. I Sörmland finns sex sådana fartkameror på riksväg 55 utanför Strängnäs.