Butik förbjuds ha kvällsöppet pga rånrisk

Arbetsmiljöverket förbjuder nu Coop Nära på Kyrkogatan i Katrineholm att ha kvällsöppet efter klockan åtta från och med nu på fredag, det här om butiken inte skaffar väktare till lokalerna. Det som en följd av att butiken, enligt verket, förvarar kontanterna i kassan på ett sätt som ökar risken för rån. Skaffar butiken inte ett nytt system för penninghanteringen senaste den 1 oktober hotar vite, alltså böter, på 75 000 kronor.

Arbetsmiljöverket börjar nu sätta åt butiker som utsatts för flera rån. En sån är just Coop Nära i Katrineholm. Vid en inspektion förra året konstaterade verket att kontanter förvarades på ett sätt som ökade risken för rån. Samtidigt ställde verket krav på åtgärder.

Men verkets uppföljning visar nu att butiken fortfarande inte gått över till ett slutet system för att hantera pengarna - en åtgärd som anses klart minska risken för butiksrån. Personalen riskerar därför fortfarande att utsättas för vålds- och hotsituationer från rånare och andra våldsverkare, det skriver verket i ett tvådelat beslut.

Dels får butiken ett så kallat föreläggande som säger att ett slutet system för att hantera pengarna ska vara infört i utgångskassorna senast 1 oktober. Om inte så riskerar butiken ett så kallat vite, en slags böter på 75 000 kronor. Dels förbjuds butiken att ha öppet efter klockan 20 - om inte väktare finns på plats. Skulle butiken ändå hålla kvällsöppet efter åtta ja då kan det bli frågan om vite på 5 000 kronor. För varje gång den har öppet den tiden.

Reporter Michael Berwick
michael.berwick@sr.se