Studsvik tecknar miljonavtal

Kärnteknikföretaget Studsvik utanför Nyköping har fått uppdraget avveckla vissa delar av Sellafieldanläggningen i England där radioaktivt avfall tas om hand. Enligt Studsvik ger avtalet intäkter på drygt 135 miljoner om året men leder inte till några nyanställningar i Sverige.

Studsvik har tecknat ett avtal med en brittisk entreprenör om att avveckla vissa äldre anläggningar på den omstridda Sellafieldanläggningen i nordvästra England, där radioaktivt avfall tas om hand. Sellafield har tidigare fått kritik för bristande säkerhet.

Studsvik ska delta i ett projekt som handlar om att avveckla vissa äldre delar av Sellafieldanläggningen i nordvästra England. Sellafieldanläggningen är omstridd och har tidigare kritiserats för brister i säkerheten.

Det är Studsviks första större avtal på den brittiska marknaden för kärnavfall och gäller till att börja med en period om två år, med möjlighet till två års förlängning, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Studsvik uppskattar att avtalet kommer att ge drygt 135 miljoner kronor om året i intäkter till företaget.

Enligt Studsviks VD, Magnus Groth, kommer det innebära att ny personal anställs i Storbritannien men inte i Sverige.