Torskfisket i Östersjön ska minskas

EU-kommissionen vill minska torskfisket i Östersjön med tio procent per år, tills bestånden har återhämtat sig. På måndagen antogs ett förslag om en flerårig plan för fisket.

”Den här planen är helt i linje med vår satsning på att på lång sikt åter få upp fiskbestånden till nivåer som ger stabila fångster år efter år och möjliggör fortsatt yrkesfiske”, sade Joe Borg, kommissionär med ansvar för fiske och havsfrågor, i ett pressmeddelande.

Östersjön har två olika torskbestånd. Enligt kommissionen är beståndet i östra Östersjön så överfiskat att det riskerar att försvinna. I västra delen av Östersjön ser det något bättre ut, men det fiskas fortfarande så intensivt att fångsterna blir mindre och mindre på lång sikt.

Därför vill EU-kommissionen minska de tillåtna fångstnivåerna. I oktober ska EU:s ministerråd besluta om fångstmängderna inom unionen.