Lagman ser problem med unga nämndemän

Det finns få unga nämndemän i landets domstolar. En lag som trädde i kraft i början av månaden ska ändra på det. Alf Knutar, som är lagman på Eskilstuna tingsrätt, menar att unga nämndemän behövs men påpekar samtidigt att de unga ofta har svårare att komma ifrån för att delta vid förhandlingar.

Medelåldern bland landets nämndemän är hög. Tingsrätten i Eskilstuna är inget undantag. Där är medelåldern bland nämndemännen över 60 år. Men att få in fler unga nämndemän kan också leda till problem för domstolarna menar lagmannen Alf Knutar.  

- Det är ju så att ungdomar studerar, flyttar och rör sig mycket mer. De är inte så stationära, konstaterar Alf Knutar.

- Det innebär ju en svårighet om man till exempel väljs här i Eskilstuna och sedan studerar på någon högskola någon annanstans. Då är det väldigt svårt kanske att komma ifrån och ställa upp och resa, fortsätter han.

Domstolarnas nämndemän är ofta pensionärer som har möjlighet att ställa upp under kort varsel. Det har länge varit svårt att locka yngre att söka posterna. Men i år ska det förändras med hjälp av en ny lag som säger att unga och utlandsfödda personer ska gynnas när nämndemännen väljs. Dessutom höjs ersättningen uppdraget samtidigt som nämndemännen får rätt till ledighet från jobbet.

Alf Knutar tycker att det är viktigt att nämndemännen är personer med olika bakgrunder och erfarenheter.

- De som döms är ju många gånger yngre eller upp till medelåldern. Och de yngre nämndemännen har ju samma generationserfarenheter som inte de äldre har, säger Alf Knutar.  

Annica Öhman
annica.öhman@sr.se