Turistföretaget tror på högre omsättning

En klar majoritet av de sörmländska småföretag som förmedlar husrum åt turister tror att verksamhetens omsättning kommer att vara högre om fem år än vad den är idag. Men trots de ljusa siffrorna anger de tillfrågade att antalet sysselsatta inte kommer bli fler. Det visar en ny undersökning från Föreningen Turism i Sverige.