Ännu ingen effekt av hårdare lag mot svarttaxi

Tre veckor har gått sedan en ny skärpt lag mot svarttaxi började gälla. Men hittills har det inte märkts någon större skillnad säger Adam Jervinge som är VD för Taxi City Eskilstuna. Och polisen hänvisar till att man inte fått några extra resurser för att följa upp lagen.  

Den nya svarttaxilagen infördes 1 juli år. Enligt den nya lagen räcker det med att en person gjort en enda körning med svarttaxi för att han eller hon ska dömas till böter. Tidigare har polisen varit tvungen att bevisa att svarttaxin kört personer mot betalning vid flera tillfällen.

Trots att det enligt lagen ska bli lättare att ta fast svarttaxiförare har polisen varken tid eller resurser att lägga på det här.

Enligt Jörgen Ingårda, chef för Trafikpolisen i Nyköping, har polisen inte fått några extra resurser för att följa upp den nya lagen.

- Vi har inga särskilda resurser att sätta in på den här biten utan vi får ta av de resurser som vi har, säger han.    

Och Adam Jervinge på City Trafikskola har full förståelse för att polisen inte har tillräckliga resurser men tycker ändå att de kunde anstränga sig mer.

- Polisen kunde lägga resurser under vissa specifika dagar. Det kunde vara ett par dagar på hösten och ett par dagar på våren där man intensivbevakade de platser där de här bilarna finns. Har polisen visat sig några gånger och tar tag i problemet så blir det mycket lugnare under en period, menar Adam Jervinge.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se