Hatbrott leder sällan till åtal

Antalet anmälda hatbrott mot homosexuella har ökat under de senaste åren men få av anmälningarna leder till åtal, det visar en ny studie. 18-åriga Viktor Skantz från Nyköping är en av de som vet vad det innebär att ständigt få höra skällsord och hot på grund av sin sexuella läggning.

Trots att hatbrotten ökar i Sörmland så menar alla insatta vi talat med att mörkertalet när det gäller den här typen av brott med homofobiskt motiv enormt.

Av de anmälda hatbrotten i länet går bara 15 procent vidare till åtal. Något som Elisabeth San Martin Diaz, ordförande för RFSL i Eskilstuna, menar gör att många inte vågar anmäla. Hon lägger ansvaret på polisen och deras, som hon menar, bristande kompetens på området.

Trots att Viktor Skantz från Nyköping blir hotad nästan varannan vecka så har han precis som så många andra aldrig anmält någon av sina plågoandarna.

Och trots ökningen av anmälda hatbrott så var det i Sörmland bara 11 anmälda hatbrott mot homosexuella under 2004, och mörkertalet tros som sagt vara stort.