Få äldre diabetiker måste amputeras

Sörmlands län amputerar minst antal patienter över 65 år per år. Det visar statistik som SR Uppland tagit fram med hjälp av Socialstyrelsen. Hälften av patienterna som amputeras har diabetes och på grund av fotsår har blivit tvingade till amputation. Men siffran kan bli ännu bättre.

Lars Steen som är överläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, och ordförande i Diabetesrådet i Sörmland, tycker givetvis att det är roligt att Sörmland ligger bra till, men litar inte blint på statistik.

Han tycker att dom kan bli ännu bättre och jobbar ständigt förebyggande med diabetesamputationer. Men idag finns det för få fotterapeuter och de har fullt upp som det ser ut idag.

Lösningen skulle kunna vara att anställa fler fotterapeuter för att bland annat utbilda patienterna så de kan sköta sina fötter på ett bra sätt.