Kommunerna satsar dåligt på äldre

De äldre i Sörmland får 6 500 kronor mindre per år, än vad äldre i landet får i genomsnitt. Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting. Värst är det i Oxelösund som ligger långt under rikssnittet. Eskilstuna kommun satsar mest i länet på äldreomsorgen.

Skillnaden mellan kommunerna är över 12 000 kronor. Det betyder att äldre i Oxelösunds kommun bara får två tredjedelar av vad Eskilstuna satsar på sina äldre.

De sörmländska kommunerna spenderade i genomsnitt ungefär 45 000 kronor per person som är i behov av äldreomsorg, under förra året.