Få hemkomna söker hjälp via stödtelefon

Det är få personer som söker hjälp hos landstingets stödtelefon för sörmlänningar som evakuerats från Irak. Under fredagen stängs telefonen eftersom det under de senaste dagarna bara kommit in ett enda samtal till den.

I onsdags hade 78 sörmlänningar kommit hem igen från kriget och av dem var de allra flesta, 43 personer, bosatta i Nyköping. Men trots det så är det bara en person som under hela tiden man haft stödtelefonen där har sökt stöd och hjälp med krishantering hos kommunen. Totalt har 27 personer från Eskilstuna, fem från Oxelösund och tre från Gnesta återvänt efter att israelisk militär började bomba Libanon.

I Södermanlands län har länsstyrelsen, landstinget, samtliga kommuner och polisen samarbetat för att underlätta hemkomsten för de sörmlänningar som evakuerats.