Risker när allt fler köper gasolgrillar

Det saknas rutiner för att sprida information om gasolhantering, något som skulle behövas i takt med att allt fler köper gasolgrill och gasolspis. Det menar man på räddningstjänsten. Lars Ahlgreen som är säkerhetsansvarig vid räddningstjänsten i Sörmland att det är viktigt att de kommer ut mer information om så brandfarliga varor som just gas.

Om man förvarar gasolen på fel sätt kan det få katastrofala följder eftersom den är så lättantändlig, och nu behövs alltså enligt räddningsverket mer rutiner kring informationsspridning om gashantering menar räddningsverket.