Risker med upplevelsebad

Nu kommer kritik mot att det inte finns någon generell kontroll av säkerheten på upplevelsebad. Visserligen finns sedan förra sommaren nya regler i ordningslagen om just säkerhetskontroller på baden, men en tydligare lag innebär inte automatiskt att den efterlevs och nu pågår ett arbete med att ta fram nya föreskrifter på området.

Antalet äventyrsbad ökar stadigt i Sverige, liksom antalet besökare. I till exempel Eskilstuna planeras nu ett upplevelsebad vid Parken Zoo. Men vattenrutschbanor, vågor, forsar och kanaler ökar alltså även risken för olyckor.