Ny vägledning för livsmedelsbrott

Brott mot livsmedelslagstiftningen måste hanteras bättre. Livsmedelsverket och kommunerna tycker inte att livsmedelsbrotten hittills fått tillräcklig uppmärksamhet och prioritet hos polis, åklagare och domstol.

Därför kommer Livsmedelsverket nu att ta fram en vägledning för kontrollmyndigheter om hur åtalsanmälningar kan utformas. Fler brott skulle kunna anmälas och anmälningarna bör vara tydligare och fullständiga, säger Leo Jager, jurist vid Livsmedelsverket.