Nytt EU-beslut hjälper bönderna

För många bönder har torkan gjort att betesmarkerna är uttömda. Men nu har EU-kommissionen beslutat att tillåta lantbrukarna i Sörmland att skörda och lagra foder från områden som legat i träda och som tidigare varit förbjudna att använda.

Kjell Johansson är lantbrukare och ordförande i LRF:s Nyköpingsavdelning och han är nöjd med beslutet med tycker att det kunnat komma tidigare.

Torkan har på vissa håll gjort att betet till djuren tagit slut och att man blivit tvungna att ta av det som skulle bli vinter foder. Många bönder har mark som ligger i träda och där finns det bete till djuren. Men man har på grund av EUs bidragssystem inte fått ta av det förrän igår då unionen beslutade om att tillåta bönderna att ta av trädemarken.

Gården Sjukälla som Kjell Johansson driver kommer inte att behöva ta av den mark som ligger i träda för att få vinterfoder till djuren. Men där man behöver det så innebär det att djurens vinter foder kommer att bli näringsfattigt.