"Vi kan inte vara utomhus för stanken"

I Hällberga utanför Eskilstuna byts dagvattenledningarna ut och en ny metod som innebär att man tycker in nya rör i dom gamla har gjort att det läckt ut avloppsvatten. En av vattenledningarna har gått sönder, och det har drabbat de boende runtom vägen där det byggs.

Maria Lyktberg och hennes familj kan inte vara utomhus på grund av lukten. Något som verkligen är beklagligt, tycker Örjan Järvidal som är chef för vatten och avlopp på Eskilstuna energi och miljö.

Han har aldrig tidigare varit med om att det har luktat när den här metoden användts vid något bygge och tycker förstås att det är olyckligt, och han säger med facit i hand att de kanske skulle ha gjort på ett traditionellt sätt vid husen just för att slippa det här.

Tillsammans med miljöinspektionen har de nu kommit överens om att prioritera de värsta och största hålen.