"Sänk hastigheten på allén"

Boende vid Palmtorps allé i Oxelösund vill att hastigheten på allén sänks och att kommunen underlättar för boende att ta sig fram på den som man menar hårt trafikerade vägen.

De boende har inte sina postlådor vid huset utan måste gå till en postlådecentral för att hämta tidningar och post och risken för olyckor är många på den mörka, smala vägen menar de boende i ett brev till kommunen.