Bönder kritiska till nytt ersättningssystem

Lantbrukare som odlar och föder upp djur ekologiskt utan att vara certifierade inom KRAV eller SMAK ska efter årsskiftet få mindre ersättning än de som är certifierade. Det har regeringen beslutat i sitt nya landsbygdsprogram. De som inte är certifierade ska under de två första åren få 75 procent av ersättningen. Därefter ska de få 50 procent av ersättningen.

I dag får alla som odlar ekologiskt samma ersättning, oavsett om de är certifierade eller inte. Per Dolk är köttdjursuppfödare i Sparreholm. Hans jordbruk är helt ekologiskt men han är inte certifierad.
- Det kommer inte bli bra för oss. Vi kommer att tappa 25 procent av våra ersättningar och det innebär i storleksordningen 250 000 kronor.

Av Sörmlands 2400 lantbruk är ungefär en tredjedel ekologiska. Men bara sju procent är certifierade. Det är en siffra som regeringen vill ska öka. Att vara certifierad innebär att jordbruket är kontrollerat av ett godkänt kontrollorgan. I Sverige finns det två stycken, KRAV och SMAK. Bara de jordbruk som är certifierade har rätt att marknadsföra sina produkter som ekologiska.

Niclas Purfürst på miljö- och regionalstödsenheten på jordbruksverket säger att anledningen till att ickecertifierade lantbrukare ska få mindre i stöd än de som är certifierade är att fler ska skaffa certifikat och priserna på sikt sänkas i och med att man har mer volym i den certifierade produktionen.

Reporter Hanna Johansson
hanna.johansson@sr.se