Färre skarvar i Mälaren

Skarven minskar nu för första gången på mycket länge i Mälaren. Det visar en inventering. En trolig orsak är att ökningen av skarvar de senaste åren nu nått en topp. Samtidigt har också större rovfåglar lärt sig att uppskatta skarven som föda.

När skarvbona räknades i Mälaren i år så visade det sig att de minskat med elva procent jämfört med förra året. I Mälaren registrerades i år knappt 2000 par fördelade på 22 kolonier.