Vägverket ersätter sällan fordonsskador

Bilister som menar att den egna bilen blivit skadad av till exempel hål i vägen kan begära ersättning av Vägverket. Men få av dem som anmäler skador får ersättning och det beror enligt Vägverket på att skadorna ofta beror på bilisterna själva varig vårdslösa.   

Bara två av tio skadeanmälningar som kommer in till Vägverket leder till att anmälaren får ersättning.

- Många gånger när en anmälan kommer in så visar det sig att man har varit vårdslös, hävdar Jan Jönsson som är avdelningschef på trafikantservice på Vägverket i Eskiltuna.

- Varför ska då vi som väghållare ändra vårt system, undrar han.  

För att trafikanten ska kunna få någon ersättning för sina bilskador krävs det att Vägverket inte känner till exempelvis ett hål i vägbanan. Men finns det däremot skyltar någon stans under sträckan som påpekar att det finns ett hål så blir det ingen ersättning. Trafikanten måste kunna bevisa att vägverket inte kände till vägens dåliga skick. Men det är svårt att bevisa. Bara två av tio skadeanmälningar som kommer in leder till att personen får ersättning.

Mattias Sylvefjords däck sprack när han körde på Vägverkets halvfärdiga vägbygge. Men ingen ersättning betalades ut.

- Någon sa att man får ersättning från Vägverket i och med att de inte var klara på utsatt tid. Men jag hade lite svårt att tro att så var fallet. En statlig myndighet är inte så lätt att brottas med för en privatperson, säger Mattias Sylvefjord.