Kvinnoklinik i Nyköping får kritik

Kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett får kritik av socialstyrelsen. Socialstyrelsen menar att klinikens personal agerade passivt och inte tillräckligt snabbt när en patient skadade tarmen i samband med en bukoperation.

Skadan ledde till att patienten fick opereras ytterligare två gånger och det tog lång tid innan hon blev återställd.