SKTF-medlemmar känner sig lurade

Tio arbetsledare och gruppledare vid resurscenter i Katrineholm, som är medlemmar i SKTF, har skickat in en protestlista till kommunen. De menar att kommunen tagit pengar från den lönepott som reserverats för deras yrkesgrupp vid årets lönerevision.

Pengarna har stället gått till SKTF-medlemmar inom andra yrkesgrupper, vilket enligt de klagande strider mot vad kommunen tidigare lovat. Totalt handlar det om 1000 kronor för de tio, det vill säga 100 kr per anställd.