Lägre sjukfrånvaro i år än i fjol

Sjukfrånvaron bland Sörmlands kommunanställda har sjunkit med en dryg procent i år jämfört med förra året. Framförallt är det långtidssjukskrivningarna som minskat. Det visar försäkringsbolaget Folksams hälsoindex som bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting.

I indexet ingår Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm och Nyköpings kommuner och bland dem är är sjukfrånvaron högst i Nyköping och lägst i Gnesta.

Ingen kommun ligger över riksgenomsnittet när det gäller den totala sjukfrånvaron. Flen har högst andel långtidssjukskrivna i av den totala sjukfrånvaron. I alla kommuner är sjukfrånvaron högre bland kvinnor.